Zajęcia plastyczne dla dzieci

          Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym, która jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się. Poprzez swoje prace dziecko przekazuje nam swoje własne, indywidualne spojrzenie na świat.

          Nasze Przedszkole stwarza takie warunki, by rozwijać dziecięce talenty i predyspozycje, wzbogacać możliwości artystyczne dziecka poprzez poznanie różnorodnych technik plastycznych. Służy temu m.in. działające w naszym przedszkolu od października 2017 roku kółko plastyczne „Artystą być”. Jest to bezpłatna oferta zajęć dodatkowych dla utalentowanych plastycznie dzieci z naszego przedszkola. Na zajęciach nasze przedszkolaki rozwijają swoją sprawność manualną, wrażliwość artystyczną, kształcą wyobraźnię i zaspokajają potrzebę aktywności. Dzięki różnorodności materiałów plastycznych dzieci rozwijają swoje zdolności twórcze oraz poszukują nowych rozwiązań i skojarzeń. Tematyka zajęć jest dobierana stosownie do pór roku i zainteresowań dzieci. Nasi wychowankowie biorą również udział w licznych konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje oświatowe. Sprawiają one im ogromną radość i poczucie sukcesu z uzyskanych efektów.

         Zajęcia  prowadzi : Joanna Szczurek