ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

II. Żabki » ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

Data:01.01.2022

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

                                                    Na miesiąc: STYCZEŃ                                            

Grupa II – Żabki

TYDZIEŃ I

Krąg tematyczny: Zwierzęta są głodne.

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • umuzykalnianie dzieci

TYDZIEŃ II

Krąg tematyczny : Zimowe zabawy

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie tężyzny fizycznej, hartowanie się.

TYDZIEŃ III

Krąg tematyczny: Babcia i dziadek

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • prezentowanie własnych możliwości
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

TYDZIEŃ IV

Krąg tematyczny: Karnawał

 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • rozwijanie pamięci i mowy,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • umuzykalnianie dzieci.

WIERSZ

Dziś dla Babci słońce mamy

I całuski dla Dziadziusia.

Dziś życzenia wnuczek składa,

I piosenki śpiewa wnusia.

Aby Babcia i Dziadunio

W zdrowiu długo żyli,

Aby uśmiech dla nas mieli

W każdej wolnej chwili.

Piosenka „Babciu droga babciu” – Mini Mini

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My tupiemy tup-tup-tup

Teraz babciu ty to zrób!

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy raz dwa trzy

Teraz babciu zrób to ty.

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy raz, dwa, trzy
 Teraz babciu podskocz ty!

Babciu, droga Babciu powiedz mi

Czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy ci,

Teraz babciu daj nam ty!…………