ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

IV. MYSZKI » ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

Data:01.01.2022

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Na miesiąc: STYCZEŃ        

Grupa IV – MYSZKI

TYDZIEŃ I

Krąg tematyczny: Czy można cofnąć czas?

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu, odczytywanie godzin na zegarze
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami
 • zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy
 • zapoznanie z rytmicznym następstwem pór roku, zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku
 • wykonanie pracy plastycznej techniką mieszaną
 • zapoznanie z nazwami miesięcy i ich kolejnością.

 

TYDZIEŃ II

Krąg tematyczny: Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 8,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 •  rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych
 • rozwijanie wiedzy ogólnej o zwierzętach leśnych
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • zapoznanie z pracą leśniczego
 • tworzenie kompozycji z figur geometrycznych
 • • rozwijanie słownictwa – biernego i czynnego, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań.

 

 

TYDZIEŃ III

Krąg tematyczny: Kto to taki: mama mamy, tata taty?

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 •  rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 9
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie umiejętności łączenia śpiewu z elementami ruchu
 • zapoznanie z tradycyjnymi grami i zabawami
 • przygotowanie upominków dla babci i dziadka
 • doskonalenia umiejętności występowania przed publicznością
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem.

 

 

TYDZIEŃ IV

Krąg tematyczny: Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie myślenia przestrzennego
 •  rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych
 • rozwijanie myślenia matematycznego
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • zapoznanie z grami i zabawami karnawałowymi
 • zapoznanie z wybraną tradycją karnawałową
 • wykonanie pracy plastycznej
 • zapoznanie z wpływem cukru na zdrowie człowieka.

 

Wiersz ,,Święto Babci i Dziadka”

Babcia z dziadkiem dziś świętują,

Wszystkie dzieci więc pracują,

Zetrą kurze w każdym kątku,

Przypilnują dziś porządku.

W kuchni błyszczą już talerze

Wnusia babci bluzkę pierze.

Wnusia już podaje kapcie –

Bardzo kocha swoją babcię.

Dzisiaj wszystkie smutki precz !

Święto dziadków ważna rzecz!

 

Piosenka Zimowe szaleństwa (sł. i muz. Krystyna Gowik)

I.Ciasto śniegowe ugniatamy
i kulami śniegowymi w krąg rzucamy.
A Pani Zima razem z nami skacze,
rzuca w dal śnieżkami.
Potem wszyscy razem, z pomocą Pani Zimy,
toczymy wielkie kule, bałwana lepimy.

Ref.: Pełno śniegu za oknami,
załóż kurtkę i chodź z nami!
Zima woła wszystkich wkoło,
by pobawić się wesoło.

II.Mróz chce szczypać nas w policzki –
my go śniegiem obsypiemy.
Zakładamy rękawiczki. Ruch to zdrowie,
a więc zdrowsi będziemy.

A teraz czas na lodowisko.
Wszyscy kręcą piruety, bo jest ślisko.
A roześmiana Pani Zima
mocno nas za ręce trzyma.
I zmęczeni bardzo suniemy pomalutku.
A łyżwy chcą odpocząć i skrzypią po cichutku

Ref.: Pełno śniegu za oknami…

III.Bardzo lubimy zjeżdżać z górki,
narty pędzą szybko z górki na pazurki.
Zima nas goni, śniegiem sypie,
a na dole – ledwo zipie!
Teraz wejść pod górkę
jej bardzo trudno będzie.
Pomagamy Zimie po jej szalonym pędzie.

Ref.: Pełno śniegu za oknami…