ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

III. SŁONECZKA » ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

Data:01.01.2022

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Na miesiąc STYCZEŃ                                 

Grupa III – SŁONECZKA

TYDZIEŃ I

Krąg tematyczny: Czy można cofnąć czas?

 • rozwijanie mowy
 • budzenie zainteresowania literami
 • poznawanie narzędzi służących do pomiaru czasu
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy
 • rozwijanie postawy badawczej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

 

 

TYDZIEŃ II

Krąg tematyczny : Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

 • rozwijanie mowy
 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce
 • budzenie zainteresowania literami
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8
 • poznawanie sposobu odżywiania się ptaków
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie dykcji i artykulacji
 • poznawanie zawodu leśniczego
 • rozwijanie ciekawości badawczej
 •  rozwijanie postawy proekologicznej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

 

 

TYDZIEŃ III

Krąg tematyczny: Kto to taki: mama mamy, tata taty?

 • rozwijanie mowy
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych
 • budzenie zainteresowania literami
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9
 • budzenie zainteresowania historią
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu
 • przygotowanie upominków dla babci i dziadka
 • zabawy integracyjne z babcią i dziadkiem.

 

 

 

 

TYDZIEŃ IV

Krąg tematyczny: Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie zdolności twórczych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo–ruchowo–wzrokowej
 • rozwijanie ciekawości badawczej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babcia z dziadkiem to jest to!

Gdy niewiele tak mamy jeszcze lat

Mama, tata, dom to nasz cały świat

Babcia z dziadkiem są, uśmiechają się

Jak nam dobrze z nimi jest!

 

Ref. Czy świeci słońce, czy pada deszcz

Z babcią i z dziadkiem świat cudowny jest

Czy dmucha wiatr czy szczypie mróz

Z nimi najlepiej wnukom jest i już ! 2x

 

Dziadek z nami chętnie bawi się

Babcia czyta nam bajki tuż przed snem

Z nimi wrażeń moc, pięknych przygód sto

Babcia z dziadkiem to jest to!

 

Ref. Czy świeci słońce, czy pada deszcz

Z babcią i z dziadkiem świat cudowny jest

Czy dmucha wiatr czy szczypie mróz

Z nimi najlepiej wnukom jest i już ! 2x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Wiersz

Kochani! Dziś okazja rzadka.

Mamy dzień Babci oraz Dziadka.

Jak wiecie jest ich razem czworo,

Co można sprawdzić gdy się zbiorą.

Wciąż mówią wtedy o tych latach,

Gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.

A nasza mama bez swych lalek,

Do łóżka iść nie chciała wcale.

A teraz? Jak ten czas szybko leci!

Cieszą się z dzieci swoich dzieci.

I myślą widząc ich gromadkę,

Że miło Babcią być i Dziadkiem.

Więc dziś spróbujcie zapamiętać

Czym są dla dziadków ich wnuczęta?

I pięknej szansy nie przegapcie