ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

I. KRECIKI » ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

Data:01.01.2022

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

                                        Na miesiąc: STYCZEŃ                                            

Grupa I " KRECIKI"

TYDZIEŃ I

Krąg tematyczny: Zwierzęta są głodne.

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • umuzykalnianie dzieci

TYDZIEŃ II

Krąg tematyczny : Zimowe zabawy

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie tężyzny fizycznej, hartowanie się.

TYDZIEŃ III

Krąg tematyczny: Babcia i dziadek

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • prezentowanie własnych możliwości
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

TYDZIEŃ IV

Krąg tematyczny: Karnawał

 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • rozwijanie pamięci i mowy,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • umuzykalnianie dzieci.

WIERSZ

Dziś dla Babci słońce mamy

I całuski dla Dziadziusia.

Dziś życzenia wnuczek składa,

I piosenki śpiewa wnusia.

Aby Babcia i Dziadunio

W zdrowiu długo żyli,

Aby uśmiech dla nas mieli

W każdej wolnej chwili.