Język Niemiecki w przedszkolu

Język niemiecki » Język Niemiecki w przedszkolu

Data:01.10.2017
 

Język niemiecki w przedszkolu

 

             Od października 2017 roku  w naszym przedszkolu dzieci uczestniczą dwa razy w tygodniu w zajęciach j. niemieckiego. Zajęcia 

odbywają się w godzinach realizowania podstawy programowej i są bezpłatne. Jest on dodatkową formą zajęć i uczestniczą w nim 

wszystkie grupy wiekowe. 

             Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się przede wszystkim języka ojczystego, jego prawidłowej wymowy, rozumienia słów. Ale sam 

fakt, iż dzieci te są w takim wieku, w którym wykorzystując swoje naturalne i wrodzone umiejętności uczenia się języka, mogą w takim 

samym stopniu równolegle uczyć się języka drugiego, wskazuje na to, iż proces ten może stać się dla dziecka niezwykle przydatny i 

wartościowy. Nauczanie języka obcego w przedszkolu odbywa się poprzez wykorzystanie naturalnych, wrodzonych umiejętności, które, dzieci

w tym wieku posiadają, dlatego wykorzystując te dodatkowe atuty, można w dużym stopniu wpłynąć na skuteczność i efektywność takich 

zajęć. Ważnym aspektem jest to, by zajęcia języka obcego w przedszkolu nie były dla dziecka żadnym przymusem, wręcz przeciwnie, mają je

zachęcać do jego poznawania, przede wszystkim poprzez gry i zabawy. Dzięki nim dzieci mają miłe doświadczenia, dlatego też chętnie 

powracają do nich. Ważnym elementem jest tutaj przede wszystkim motywacja dzieci na zajęciach, chęć do uczestniczenia w nich. Od tego

zależą przede wszystkim metody pracy nauczyciela. Prowadząc zajęcia j. niemieckiego z dziećmi przedszkolnymi nauczyciel stosuję różne

metody aktywizujące. Głównie opiera się na elementach muzyki i ruchu, gdyż badania dowodzą, że właśnie muzyka i ruch jako czynniki 

jedynie dodatkowe na zajęciach języka obcego w przedszkolu, mogą mieć ogromny i znaczący wpływ na nauczanie dzieci. Nie chodzi tu tylko 

o to, by dzieci jak najwięcej wyniosły z takich zajęć, lecz o to, jak one czują się uczestnicząc w takich zajęciach, o to czy są odpowiednio 

zmotywowane i chętne by brać w nich udział. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie dzieci są „słuchowcami”, spora część z nich jest

tzw. „wzrokowcami”, dlatego w trakcie zajęć stosuję też metodę pokazową, używając różnych kart obrazkowych i plakatów. W miarę 

możliwości staramy się również o to, by omawiając jakiś temat, dzieci wykonały jakąś pracę manualną (najczęściej w bardzo prostej formie,

gdyż nie chodzi tu o tworzenie jakichś wymyślnych i skomplikowanych prac plastycznych, ale o podkreślenie danej tematyki i utrwalenie jej w

pamięci dziecka).

Nauczyciel prowadzący zajęcia : Marcin Satro