Podziekowania

PRZYJACIELE » Podziekowania

PODZIĘKOWANIA

 

DLA

 

ZESPOŁU MAYOL

 

ZA ZORGANIZOWANIE

 

BALIKU Z OKAZJI

DNIA DZIECKA

DLA WYCHOWANKÓW

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RÓŻANY DWOREK”

W ZIELENIEWIE

SKŁADAJĄ

WŁAŚCICIEL, DYREKTOR

ORAZ

GRONO PEDGOGICZNE