JĘZYK ANGIELSKI

Data:01.10.2017

         JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU

 

                   Nauka języka angielskiego i nie tylko ,staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna .Wczesna 

edukacja ,rozpoczęta już w wieku przedszkolnym stanowić będzie podstawę do nauki języka obcego w szkole

podstawowej. To w trakcie zabawy w przedszkolu dziecko z łatwością przyswoi sobie słówka i zwroty zarówno 

z piosenek ,rymowanek jak i zwrotów w danym języku ,a także bawiąc się w gronie swoich kolegów i koleżanek 

,czy też na zajęciach ruchowych . Dzieci w wieku przedszkolnym posiadają naturalne predyspozycje do 

przyswajania sobie języka obcego, bawiąc się osłuchują się z językiem ,ucząc się tym samym innej kultury 

.Przedszkolaki zapoznając się z brzmieniem nowych słów ,uczą się je rozumieć ,by potem za ich pomocą 

komunikować się . Celem programu jest umożliwienie dzieciom nawiązania komunikacji werbalnej poprzez uczestnictwo w zabawach słowno - ruchowych . Jako nauczyciel zapewnię dzieciom atmosferę akceptacji, łącząc na zajęciach czynności motoryczne z językowymi. Tematy oraz materiały do nauczania związane są zawsze z otaczającą dziecko rzeczywistością . Treści programowe zaś realizowane są poprzez takie formy zajęć, które podtrzymują i wykorzystują naturalną ciekawość dziecka .Treści programowe realizowane będą w okresie 2 ,3 letnim . Pierwszy rok to zabawa z językiem w oddziale przedszkolnym maluchy . Zajęcia trwać tutaj będą 2 razy po 15 minut w tygodniu. Drugi stopień odbywać się będzie dla grupy 4 i 5 latków ,które ukończyły cykl zabawy w grupie młodszej . Zajęcia te trwać już będą dłużej bo do 30 minut. Pierwszy rok w grupie przedszkolnej, zakłada osłuchanie się z językiem angielskim , uczestnictwo w ciekawych i atrakcyjnych zajęciach, poznanie podstawowego słownictwa .Poziom następny już to dalsze poszerzanie słownictwa oraz przełamywanie barier w mówieniu. Przykładem aktywności zachęcającym dzieci przedszkolne do przełamywania barier będą recytacje wierszyków, śpiewanie piosenek, uczestniczenie w dialogach.

           W trakcie realizacji programu wykorzystywane będzie nauczanie całościowe wymagające zastosowania 

różnorodnego zestawu zabaw i zadań językowych, poznawczej i intelektualnej , emocjonalnej , fizycznej oraz 

społecznej. Wszystkie zabawy, ćwiczenia umożliwią stworzenie właściwych warunków i zadań dla 

prawidłowego rozwoju każdego dziecka .Plan realizowany jest zgodnie z podstawa programową wychowania 

przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.

Prowadząca zajęcia : Katarzyna Kołaczkowska