ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W PRZEDSZKOLU

Zajęcia z psychologiem » ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W PRZEDSZKOLU

Data:01.10.2020

Człowiek jest istotą społeczną. Żyjąc w społeczeństwie, musimy przestrzegać pewnych norm, zasad życia społecznego. Dziecko, przychodząc na świat nie ma zakodowanych tych norm, lecz musi dopiero ich się nauczyć. Dzieje się to przede wszystkim w domu rodzinnym, ale też na podwórku, 
w przedszkolu, szkole. Takie podstawowe zasady, jak np. ta, żeby słuchać się nawzajem, odnosić się do siebie z szacunkiem wydają się proste, a jednak nawet dla dorosłych ludzi bywają one trudne 
do zastosowania w codziennych sytuacjach, gdy emocje biorą górę. A jeśli mowa o emocjach… towarzyszą one człowiekowi od początku jego istnienia. Zupełnie naturalnym zjawiskiem jest, 
że każdy z nas odczuwa cały wachlarz emocji w różnych sytuacjach. Radość, złość, smutek, strach, wstyd, zdziwienie, zazdrość i jeszcze wiele innych bardzo zróżnicowanych uczuć towarzyszy nam 
w codziennym życiu. Żadna z tych emocji nie jest zakazana ani dla dziecka, ani dla człowieka dorosłego. Istotne jest natomiast, by nauczyć się wyrażania tych emocji w sposób społecznie akceptowalny, w sposób, który nie wyrządzi krzywdy nam, ani innym ludziom. Każdy z nas ma prawo czuć złość, również dzieci. Ważne jest, co z tą złością zrobimy, w jaki sposób ją wyrazimy.

                Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawę dzieci mogą uczyć się i akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące własnego dziecka, coś w jego zachowaniu Państwa niepokoi, potrzebują Państwo porady, wskazówki, zapraszamy na konsultacje z psychologiem Iwoną Olchowiak poprzez pocztę email rozanydworek1@wp.pl