ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

I. SMERFY » ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

Data:04.06.2024

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Na miesiąc: CZERWIEC

 

Grupa I – SŁONECZKA

TYDZIEŃ I

Krąg tematyczny: Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny

 • zapoznanie z obchodami Dnia Dziecka
 • rozwijanie mowy
 • podkreślanie szkodliwości hałasu dla zdrowia
 • rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych
 • rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej.

 

TYDZIEŃ II

Krąg tematyczny: Moje podwórko

 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt
 • rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej
 • rozwijanie zdolności wokalnych i rytmicznych.

 

TYDZIEŃ III

Krąg tematyczny: Wakacje, znów będą wakacje

 • rozwijanie mowy
 • poznawanie różnych środków lokomocji
 • zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki lata
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej.

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ IV

Krąg tematyczny: Chciałbym być muzykiem

 • zachęcanie do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi
 • łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową
 • rozwijanie sprawności manualnych.

 

PIOSENKA MIESIĄCA

„Jesteśmy dziećmi”

1. Czy jesteś z Afryki,
Czy też z Ameryki,
Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
Bo jesteśmy tacy sami.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

2. Czy mówisz po polsku,
Czy też po japońsku,
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.

Ref: ……………………………………………….

 

WIERSZ MIESIĄCA „Marsz”


Hej, idziemy naprzód żwawo
nóżką lewą, nóżką prawą
Tup, tup, tup! Buch, buch, buch!
A kto z nami, ten jest zuch!
Radość w oczach wszystkich świeci;
Na wycieczkę idą dzieci.
Tup, tup, tup! Buch, buch, buch!
A kto z nami ,ten jest zuch!

 

 

ZABAWA PALUSZKOWA

„Burza”

Pada deszczyk, pada, pada (uderzamy palcem o podłogę),
coraz prędzej z nieba spada. (przebieramy wszystkimi palcami).
Jak z konewki woda leci (uderzamy całymi dłońmi o podłogę),
A tu błyskawica świeci… (prostujemy się i klaszczemy w dłonie nad głową).
Nagle grzmot !!! (Tupiemy stopami o podłogę).
I od nowa HOP (podskakujemy).