ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

II. RYBKI » ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

Data:01.11.2023

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Na miesiąc: Listopad

Grupa II – RYBKI

TYDZIEŃ I

Krąg tematyczny: A deszcz pada i pada

 • rozwijanie mowy
 • usprawnianie motoryki małej
 • wprowadzenie pojęć mało, dużo
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • ilustrowanie piosenki ruchem
 • rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały
 • kształtowanie reakcji na sygnał
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy.

 

TYDZIEŃ II

Krąg tematyczny: Co powinienem wiedzieć o Polsce?

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • zapoznanie z potrawami regionalnymi
 • ilustrowanie piosenki ruchem
 • rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały
 • kształtowanie reakcji na sygnał
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy.

 

 

 

TYDZIEŃ III

Krąg tematyczny: Zdrowie naszym skarbem

 • rozwijanie mowy
 • zapoznanie z rolą aktywności fizycznej w życiu człowieka
 • rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych
 • zapoznanie z produktami szkodliwymi dla zdrowia
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
 • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy
 • wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy.

 

 

TYDZIEŃ IV

Krąg tematyczny: Co ułatwia prace w domu?

 • rozwijanie mowy
 • zapoznanie z nazwami podstawowych urządzeń elektrycznych
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego wykorzystywanymi

dawniej i współcześnie,

 • zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń

elektrycznych

 • rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • wyrabianie nawyku prawidłowej postawy
 • wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy.

 

 

 

 

WIERSZ ,,BARWY OJCZYSTE"

 

Powiewa flaga,
    Gdy wiatr się zerwie,
    A na tej fladze
    Biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość,
    Biel – serce czyste...
    Piękne są nasze barwy ojczyste.

 

Piosenka ,, Deszczyk”, słowa: Ludwik Wiszniewski 
muzyka: Maria Kaczurbin

 

Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
bo mi tam weselej.

Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
pójdę do przedszkola