ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

II. RYBKI » ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

Data:01.02.2024

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Na miesiąc: LUTY

Grupa II – RYBKI

TYDZIEŃ I

Krąg tematyczny: Baśnie, bajki, bajeczki

·      rozwijanie mowy

·      rozwijanie umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych

·      rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 3

·      rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych

·      ilustrowanie piosenki ruchem

·      kształcenie percepcji słuchowo-ruchowe

·      rozwijanie sprawności fizycznej

·      zapobieganie pogłębianiu się wad postawy

·      rozwijanie sprawności manualnej

·      dbanie o porządek na stanowisku pracy.

 

TYDZIEŃ II

Krąg tematyczny: Wspaniałe zabawy na śniegu

·       rozwijanie mowy

·       rozwijanie zainteresowania zabawami zimowymi

·       rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 3

·       rozwijanie umiejętności segregowania

·       rozwijanie umiejętności uczestnictwa we wspólnej zabawie

·       kształcenie percepcji słuchowo-ruchowej

·       rozwijanie sprawności fizycznej

·       zapobieganie pogłębianiu się wad postawy

·       rozwijanie sprawności manualnej

·       dbanie o porządek na stanowisku pracy.

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ III

Krąg tematyczny: Tajemnice kosmosu

·       rozwijanie mowy

·       rozwijanie zainteresowania tematyką dotyczącą kosmosu

·       rozwijanie umiejętności matematycznych

·       zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych związanych z aktywnością poznawczą

·       rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej

·       rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej

·       rozwijanie sprawności fizycznej

·       kształtowanie odruchu przyjmowania prawidłowej postawy

·       rozwijanie umiejętności plastycznych

·       nauka operowania narzędziami i dostępnym materiałem.

 

 

TYDZIEŃ IV

Krąg tematyczny: W dziecięcym laboratorium

·       rozwijanie mowy

·       tworzenie siatki wiedzy

·       rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci

·       wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów

·       rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi

·       wyrabianie umiejętności reagowania ruchem na dźwięki muzyczne

·       rozwijanie sprawności fizycznej

·       kształtowanie odruchu przyjmowania prawidłowej postawy

·       rozwijanie sprawności manualnej

·       dbanie o estetykę wykonywanej pracy plastycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz m-ca: ,,Kuchareczka”

Kuchareczka mała

zupę gotowała.

Kroiła warzywa

do garnka wkładała.

Zupa już gotowa,

smaczna jest i zdrowa,

choć kucharka mała

jej nie próbowała.

 

Piosenka ,, 8 marca”.  Słowa: S. Bacewicz Muzyka: M. Hernik

              I.Wszystkie panie starsze, młodsze

i te całkiem małe,

mają w marcu swoje święto

i to jest wspaniałe,

bo w tym dniu czekają na nie

czekoladki, kwiaty

od kolegi, przyjaciela, sąsiada lub taty.

 

Ref. Bukiet kwiatów dziś ci wręczę,

 pięknych, jak ty sama.

Delikatnych i pachnących,

 uroczych jak dama.

 

II. Wszystkim paniom starszym, młodszym

i tym całkiem małym,

 chcę powiedzieć, że jesteście

dla nas światem całym,

bo bez kobiet na tym świecie

byśmy nie przetrwali,

choć przyznacie, że my także jesteśmy wspaniali.

Ref.:…………………………….